H γυναικεία συμβολή στην ασφάλεια. Έτοιμη και Ικανή

Η εργασία ναι μεν διαπραγματεύεται τη φεμινιστική προσέγγιση στο Security, αποδίδοντας και μια γενική εικόνα, της γυναίκας στην ασφά...Η εργασία ναι μεν διαπραγματεύεται τη φεμινιστική προσέγγιση στο Security, αποδίδοντας και μια γενική εικόνα, της γυναίκας στην ασφάλεια από τη Δημόσια Δύναμη αλλά στη σύντομη ανάλυσή της, περιορίζεται στις στατικές φυλάξεις, για να έχει και πρακτικό αποτέλεσμα. Διότι εκεί αναβλύζουν, ξεδιπλώνονται και αποδίδουν, τα από τη φύση της γυναίκας, θετικά της χαρακτηριστικά. Έτσι η εργασία παραμένει, στο πλαίσιο της μικρής μελέτης, λόγω του περιορισμένου χώρου προς δημοσίευση, αλλιώς θα εξελισσόταν σε πραγματεία.

Το ζωηρό ενδιαφέρον, για τα θέματα ασφαλείας, ήλθε πολύ ενωρίς. Ως μέλος της οικογένειας του δασκάλου μου, κ. Σπύρου Κυριακάκη. Και μετά πρακτικά, όταν προοριζόμενη για τη ναυτιλία, είχα τη ζωηρή επιθυμία να τη γνωρίσω πρακτικά και επιχειρησιακά. Στο γραφείο και στον πλοίο. Διότι με την ολιστική προσέγγιση μαθαίνεις, κατανοείς και γίνεσαι αποτελεσματικός/κή. Έτσι από 15 ετών, απογράφτηκα ως ναυτικός, κάτι που προϋπόθετε εκπαίδευση στη Σχολή Ασπροπύργου. Στις σχολικές διακοπές «μπάρκαρα» τρεις φορές, για την απόκτηση ναυτοσύνης. Τότε εκπαιδεύτηκα και εφάρμοσα στην πράξη τα της συνθήκης STCW, (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978/1995) και του ISPS code, ως μέλος των «φυλακών» (safety & security), πάνω στο πλοίο. Τα θέματα ασφαλείας, (Security), τα «είδα» πλέον, ως σταυροδρόμι φιλοδοξιών, γυναίκας. Παράλληλα με τις σπουδές μου, άρχισα τη σχετική αναζήτηση, που με οδήγησε σε πολλές και αλληλεπικαλυπτόμενες, εκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις, επιμορφώσεις και σε εργασία, στον κλάδο. Και πάντα στο μυαλό, αυτό που λέγαμε στο εμπορικό ναυτικό. «Επιβάλλεται να ξεκινήσεις από κωπηλάτης, πριν αναλάβεις τιμονιέρης». Αναλλοίωτη αρχή, που ισχύει και για το security. «Φύλακας χρήναι πρώτα γενέσθαι… », παραφράζοντας τον Αριστοφάνη- (Ιππής, 424 π.Χ.). Καταλυτική η συμμετοχή μου, στο 3ο Συνέδριο του «Security Project», για την «Καινοτομία, που συναντά την Ασφάλεια» και ή παρούσα μελέτη κινείται, προς την καινοτομία.

Σύντομη γενική θεώρηση, που οδήγησε τη γυναίκα, στο να ασχοληθεί με τη ασφάλεια
Στις αγροτικές κοινωνίες και στις πρώιμα βιομηχανικές, Δύσης και Ανατολής, η ασφάλεια είχε ταυτιστεί με τον άνδρα ίσως γιατί η αρρενωπή εμφάνιση, αποτελεί «τροχοπέδη» για τον κακόβουλο ( σχετ. Καραμπελιάς,2009, σελ. 39).

Η βιομηχανική και η μεταβιομηχανική εποχή, δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και συνέβαλαν στο διαχωρισμό της εργασίας με την οικογενειακή ζωή. Σε καταστάσεις έντασης, η γυναίκα αποτέλεσε την αποφασιστική υποστήριξη στην πρώτη γραμμή (ανέβηκαν στις επάλξεις στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άβαρους 626 μ.Χ. ) ή στα μετόπισθεν, (θυμηθείτε τις γυναίκες της Πίνδου και τις οδηγούς ασθενοφόρων, σε ένα ανηλεώς βομβαρδιζόμενο Λονδίνο, στον Βʼ Παγκόσμιο Πόλεμο). Η βιομηχανία της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, αποτελεί αντανάκλαση εικόνας της σύγχρονη κοινωνίας. Συνακόλουθα, ο κατακερματισμός της εργασίας καθόρισε και τρόπους λειτουργίας και στην εργασία. Η συγγραφέας Μ. Segal, τονίζει ότι η δημογραφία και ο βαθμός συμμετοχής της γυναίκας στην εργασία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον αριθμό των γυναικών και στο Security.Η κουλτούρα, που επικρατεί ότι είναι καλή η γυναίκα ως ένστολος ή ως φύλακας ασφαλείας, αλλά έχει εμπόδια για εξέλιξη, αυτά είναι προϊόντα κοινωνικής κατασκευής .( Μ. Segal, στον Καραμπελιά, 43,44).

Η φεμινιστική προσέγγιση
Προσεγγίσθηκε λοιπόν το θέμα καινοτόμα, συνθετικά, φεμινιστικά αλλά και περιοριστικά, σε ένα πρώτο επίπεδο, για τη γυναίκα φύλακα, ( με άδεια Α΄ κατηγορίας), προκειμένου να:
Ενισχυθεί η ορθολογική διάθεση της γυναίκας security, στα διάφορα καθήκοντα ασφαλείας, στατικών φυλάξεων.
Δημιουργηθεί μία βάση για τις σχετικές εκπαιδεύσεις ή και τις αναθεωρήσεις τους. Ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, των εργαζομένων στον κλάδο, γυναικών.
Αποτελέσει αρχή βελτίωσης παρεχομένων υπηρεσιών. Να «δουν» οι γυναίκες, την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, ως πεδίο σταδιοδρομίας. 

Η οδηγία 19/87, του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τις Κυβερνήσεις, δραστηριοποίησε τον Ιδιωτικό τομέα, στο να εμπλακεί στην περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος, με τη θεσμοθέτηση των ΙΕΠΥΑ. Για τη Χώρα μας εκδόθηκε τυπικός Νόμος, ο γνωστός 2518/1997, στο άρθρο 1, (το οποίο αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 1 του Ν. 3707/08) και στην παράγραφο 3, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, οι διατάξεις των άρθρων 3 (άδεια προσωπικού ασφαλείας) και 4 παράγραφοι 2,5,6, (υποχρεώσεις προσωπικού ασφαλείας), του Νόμου, έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό ασφαλείας οποιασδήποτε Ιδιωτικής Επιχείρησης, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη προσώπων, χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεών της, (Τμήμα «In House Security»). Εξετάζοντας το λεγόμενο «προφίλ», των εργαζομένων στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες σχεδόν τις χώρες, θα διαπιστώσουμε κατʼ αρχήν, την ύπαρξη ενός αρκετά υψηλού ποσοστού εργαζομένων γυναικών είτε πρόκειται για ΙΕΠΥΑ ή για Τμήμα ή ακόμα και Διεύθυνση «In House Security and Compliance». Για τη Χώρα μας, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (αρ. 4 παρ. 2) και ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία, ίσης αξίας (αρ.22 παρ.1). Και αυτό συμβαίνει και σε όλον τον Κόσμο σύμφωνα και με στοιχεία, που αναφέρονται και στις «Αναφορές Χόλκρεστ Ι και ΙΙ», 1985 και 1990 αντίστοιχα, (ΗΠΑ, για την αναβάθμιση της προσφοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας), αλλά και σε διάφορες άλλες μελέτες, όπως αναγράφονται στη Βιβλιογραφία.

Επιδόσεις και ιστορικές αναφορές
Για τις γυναίκες αναφέρονται, σημαντικές επιδόσεις. Το έργο τους, στις στατικές φυλάξεις, είναι: οι έλεγχοι προσβάσεων, οι έλεγχοι ασφαλείας και η ετοιμότητα μεταμόρφωσή τους, σε Security Managers Συντονισμού Αντιμετώπισης Περιστατικού, της «πρώτης μισής ώρας», μέχρις του να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Συνεπώς πρόκειται όχι μόνο για φύλακες αλλά στη ουσία για «Security Managers της 1ης Γραμμής», που πρέπει να είναι «Libens et Potens», δηλαδή έτοιμη με γνώσεις και με αυτοπροϊδέαση και ικανή δηλαδή να έχει «τσαγανό» να εφαρμόσει αυτά, που ξέρει. Για το τελευταίο υπάρχει αμφιβολία, ευτυχώς για μικρό ποσοστό. Και το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες. Αλλά το «τσαγανό», δεν είναι μόνο έμφυτο. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα και «συναισθηματικού ξεσηκώματος» (πρόσφατα στις ειδήσεις, είδαμε τη γυναίκα υποστράτηγο Διευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης, της Αστυνομίας, να αφήνει το γραφείο της και να μεταβαίνει Βόρειο Αιγαίο, για την καταγραφή των ανθρώπινων κυμάτων των εισερχομένων στην Ελλάδα). Και επίσης διδάσκεται. Σε διαπροσωπική και μακροχρόνια, συμβουλευτική. Όταν βοηθιέσαι, να ανακαλύψεις το «κρυμμένο διαμάντι» του εαυτού σου, ύστερα από φιλοσοφική διεργασία, με καθοδήγηση. Εμένα ο πνευματικός μου πατέρας, μου έλεγε και μου λέει ότι θεωρεί των εαυτό του, διευκολυντή και αγωγό της γνώσης και μου «τα περνά» όλα, για την ουσία του επαγγέλματος της ασφάλειας. Μια τέτοια διαδικασία σε κάνει μαχητή.

Ευρύτερα και για τη θέση της γυναίκας σήμερα, σε ένα κόσμο διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενο, σε όλους τους τομείς, όπως Διάστημα, Πολιτική, Τέχνη, Επιχειρήσεις, Επιστήμες, Εκδόσεις, Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, Εμπορικό Ναυτικό, Πολιτική Αεροπορία, Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και ειδικές Υπηρεσίες τους, βλέπουμε τις γυναίκες να διαπρέπουν. Ακόμη και σε χώρες, όπου η γυναίκα θεωρείτο εκ προοιμίου «έγκλειστη». Π.χ. Ιράν για το οποίο πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι, επέτρεψε την εκπαίδευση ως πιλότου μαχητικού αεροσκάφους, στη νεαρή ανθυποσμηναγό, Niloofar Rhmani. Ακόμη και για Θέσεις Αρχηγών Μυστικών Υπηρεσιών, επιλέχθηκαν γυναίκες, όπως η MI5, η Υπηρεσία Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, που είχε αρχηγούς τη Stella Remington (1992-1996) και την Eliza Manningham Buller (2002-2007). (Τα στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι καταχωρημένα στο κοινοποιήσιμο ιστορικό της υπηρεσίας, αυτής). Επίσης η πολυπράγμων Μαρία Πιλάρ Ουρτάδο, διατηρήθηκε επί μία δεκαετία, Αρχηγός της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Κολομβίας. Αλλά και στην Ελλάδα, στα θέματα ασφάλειας, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά πρωτοπορήσαμε. Το 1969, πραγματοποιείται η κατάταξη των πρώτων 45 γυναικών Αστυφυλάκων στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1971, κατατάσσονται, 25 γυναίκες στο Σώμα, της πρώην Χωροφυλακής. Το 1983 η Σχολή Αξιωματικών δέχεται ένα ποσοστό γυναικών και από το 2003, ισχύουν για τις γυναίκες τα ίδια κριτήρια με τους άνδρες, για την εισαγωγή τους, στην Ελληνική Αστυνομία. Σήμερα οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, απασχολούνται σε όλες τις υπηρεσίες της (μάχιμες και επιτελικές) και εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους άνδρες αστυνομικούς, στις ίδιες Αστυνομικές Σχολές και στα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο σκληρά και αν είναι, για να ανταποκριθούν σε ομολογουμένως δύσκολα και επικίνδυνα καθήκοντα. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, όπου η εξέλιξη των γυναικών στο Αστυνομικό Σώμα, δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Το 2002 και για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, αξιωματικός γυναίκα της Ελληνικής Αστυνομίας, προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου. Αλλά και στο Λιμενικό Σώμα, που σήμερα λέγεται Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η πρώτη κατάταξη Λιμενοφυλάκων γυναικών, έγινε το 1980 και το 1985 κατατάχτηκαν οι πρώτες γυναίκες αξιωματικοί, ειδικών καθηκόντων. Σήμερα ολοένα και περισσότερες γυναίκες εισάγονται στις τάξεις του Σώματος και καταλαμβάνουν και θέσεις Τμηματαρχών και Διευθυντών, ενώ παράλληλα διαπρέπουν, ως Προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών ή ακόμη και Διοικητές Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ-ΕΛ/ΑΚΤ. Και ασκούν τα καθήκοντά τους, κάτω από ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες με ρόλο ισότιμο των ανδρών, όπως οι γυναίκες αστυνομικοί και το είδαμε με την πληθώρα των μετακινουμένων ανθρώπινων μαζών στα νησιά, από τις τουρκικές ακτές.

Εφόδια ως εκ της φύσης…
Καιρός είναι πλέον η γυναίκα, να διακριθεί και να «αφήσει όνομα» και στο Security. Μάλιστα ξεκινά με εξαιρετικά εφόδια ως εκ της φύσης της. Τα διαπιστωμένα αυτά χαρακτηριστικά, εφόδια, είναι τα ακόλουθα:
Η πλειονότητα των γυναικών, δεν αντιμετωπίζει το επάγγελμα από τη σκοπιά του ευκαιριακού, όπως ένα ικανό ποσοστό ανδρών. Ακόμη και να ξεκινήσει ευκαιριακά, προσαρμόζεται και προσανατολίζεται σε τρόπους ανέλιξης.
Δεύτερος λόγος είναι ότι, η γυναίκα από τη φύση της είναι «συνδυαστική». Έχει την ικανότητα να συνδυάσει φαινομενικά ασυνδύαστες σπουδές ή προηγούμενο επάγγελμα, με την ασφάλεια.
Τρίτο, έχει την ικανότητα να διδάξει και να συμβουλεύσει τα μέλη της οικογενείας της, για την αποφυγή της θυματοποίησής τους, με πιο συμβατό τρόπο από ότι ο άνδρας, λόγω της εξοικείωσης με τη βοήθεια στη μελέτη των παιδιών, ανιψιών κλπ .
Τέταρτο. Από τις πρώτες κοινωνίες, η γυναίκα διακρινόταν για τη βιομέριμνα και εδώ θα μπορούσαμε να την παραλληλίσουμε, με τη μέλισσα. Διοικούσε την οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι, μέχρι πρότινος, ο γερμανικός αστικός κώδικας χρησιμοποιούσε για τη σύζυγο όρο, που θα τον ονομάζαμε στα Ελληνικά «κλειδοκράτειρα», προσωνύμιο, που αποδιδόταν στην Ήρα.
Πέμπτος λόγος είναι ότι, η γυναίκα, είναι από τη φύση της προικισμένη με την ικανότητα αναγνώρισης πολύ πρώιμων σημείων κινδύνου, για να προστατεύσει τα (νεογέννητα) παιδιά της και με τη λεγόμενη έκτη αίσθηση. Το στοιχείο της παρατηρητικότητας και ιδίως της επισήμανσης της λεπτομέρειας το έχει αναπτυγμένο και «ακονισμένο», θα λέγαμε και από το συλλογικό ασυνείδητο με τη βεβαρημένη κληρονομιά, από την ιστορική διαδρομή αιώνων, που η παιδική θνησιμότητα ήταν μεγάλη.

Είναι επίσης διεθνώς αποδεκτό και με βάσει διεθνείς επιστημονικές έρευνες (βλ. άρθρα της Υποπλοιάρχου Κας Μαρίας ΜΑΚΡΗ Msc, «Λιμενική Ρότα») ότι, οι γυναίκες βιώνουν τα δυσάρεστα ή στρεσογόνα συμβάντα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια, δείχνοντας ψυχραιμία λόγω αύξησης παραγωγής οξυτοκίνης, πόρισμα ενισχυτικό των γυναικείων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η φύση δηλαδή του φύλου, καθορίζει εν πολλοίς και την εργασιακή συμπεριφορά.

Οι έρευνες, επίσης σύμφωνα με την Κα ΜΑΚΡΗ, δείχνουν ότι οι γυναίκες, έχουν αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη και περιπτώσεως συντρεχούσης, έχουν ένα μοντέλο ηγεσίας τέτοιο, που αξιοποιεί το γυναικείο προτέρημα της βιομέριμνας. Επισημαίνουν γρήγορα ανάγκες, βλέποντας ταυτόχρονα, τα πράγματα σφαιρικά, είναι πολύ επικοινωνιακές, φροντίζουν την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν τη έκτη αίσθηση. Λειτουργούν, θα λέγαμε, όπως το «μποζόνιο του Χιγκς», που είναι το «μέλι του σύμπαντος» και συνέχει τα σωματίδια, σχηματίζοντας την ύλη. Έτσι και οι γυναίκες σε μία επαγγελματική ομάδα, «συγκολλούν» τους συνεργάτες τους, σχηματίζοντας τυπικές αλλά και άτυπες ομάδες (groups και teams), με αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματικότητα. Η γυναίκα βιώνει την ύπαρξη όντων και φαινομένων όχι απλά ως παραστάσεις αλλά ως ψυχικές καταστάσεις με τόνους συναισθηματικούς και μάλιστα οξύτερους από τον άνδρα σύμφωνα με διεθνείς έρευνες του Foldes στον Γαρδίκα σελ.354 και Ι. Μαρκαντώνη, Παραδόσεις Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, σελ. 49 και 135-141.

Τέλος, η γυναίκα είναι, λίαν επιδεκτική στη μετασχηματίσουσα μάθηση, (Jack MEZIROW «Transformative Dimensions of Adult Learning») επειδή ρέπει στο σχόλιο , που θα γίνει πάνω στην εμπειρία και που θα την οδηγήσει σε στοχασμό αλλά και δημιουργικό διάλογο. Όλα αυτά της προσδίδουν, γενικά πάντα μιλώντας, ένα «εν δυνάμει» προβάδισμα, στην ασφάλεια και την κάνει να της έχει γίνει βίωμα το αξίωμα «Servimus et Servamus». «Υπηρετούμε και εξυπηρετούμε».

Ενέργειες στις στατικές φυλάξεις
Πέρα από τις ομοιότητες και τις διαφορές όμως, μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι σίγουρο ότι και τα δύο φύλα μπορούν να συνεργαστούν σε αρμονία και συντονισμό, στο χώρο εργασίας τους και εν προκειμένω στα θέματα στατικής φύλαξης, αν αποδεχτούν αμοιβαία τα χαρακτηριστικά της φύσης τους. Και αυτό φαίνεται ανάγλυφα στο ακόλουθο, όπως προκύπτει από τη μελέτη του Καθηγητή D. BENNY, Πρόεδρο του Τμήματος Αεροναυτικής Ασφάλειας, του Embry Riddle Aeronautical University, ΗΠΑ. Στις στατικές φυλάξεις, οι υπηρεσίες Security, συμποσούνται κατά βάση, σε δύο δέσμες δραστηριοτήτων. Στους ελέγχους προσβάσεων και στους ελέγχους ασφαλείας. Οι δέσμες αυτές των καθηκόντων, που περιγράφτηκαν εκτενώς από τον Edward Lee, αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του State Department, αξιολογήθηκαν, μεθοδολογικά, από την ομάδα του Δρα Daniel Benny και πρόκυψε ότι, στους ελέγχους προσβάσεων και στους ελέγχους ασφαλείας, υφίστανται τρεις ομάδες ενεργειών, οι οποίες δεν εκπληρούνται με την ίδια σημαντικότητα και οι τρείς. Η πρώτη ομάδα ενεργειών έχει να κάνει με τη λεγόμενη «Identification», (Αναγνώριση-«ζύγιση» του προσώπου- «face control»). Η δεύτερη, με το λεγόμενο «Individual Screening», (Λεπτομερής ατομική εξέταση του ατόμου π.χ. μέσω Walk Through Metal Detector). Η τρίτη με το «Carry Item Screening», (Λεπτομερής εξέταση μεταφερομένων πραγμάτων, αλληλογραφίας κλπ, με συσκευή X-RAY).

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής αυτής έρευνας, έδειξαν ότι, η απαιτούμενη προσοχή καταβάλλεται κατά τη δεύτερη ομάδα ενεργειών «Individual Screening», από το προσωπικό, κύρια άνδρες και ζωτικής σημασίας ενδιαφέρον εκδηλώνεται από το προσωπικό ασφαλείας, κατά την εφαρμογή των ενεργειών, που συνθέτουν την Τρίτη δέσμη, δηλαδή το «Carry Item Screening».

Το ιδανικό θα είναι η ποσόστωση προσοχής και στις τρείς δέσμες ενεργειών, να είναι της ίδιας σημαντικότητας. Για το λόγο λοιπόν, αυτόν, χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη «A.H.P», ( The Αnalytic Hierarchy Process), όπως την προσδιόρισε ο Thomas L. Saaty. Στη περίπτωση της πρώτης ομάδας ενεργειών («Identification») η γυναικεία συμβολή, της αυξάνει κάθετα τη σημαντικότητα, όπως και στις ενέργειες της τρίτης δέσμης, (Screening), λόγω των ιδιαίτερων θηλυκών της χαρακτηριστικών, με προεξάρχουσα τη διαίσθηση, ενώ η συμβολή των ανδρών είναι λίαν αποτελεσματική, στις ενέργειες της δεύτερης αλλά και της τρίτης, δέσμης. Όσον αφορά την Εργασία της Ασφάλειας και την Οικογένεια, είναι δύο ζηλότυποι τομείς, που απαιτούν τη μεγαλύτερη αφοσίωση. Γίνεται συμβιβασμός όμως λόγω της οικονομικής κρίσης, που κάνει τις γυναίκες να λειτουργούν με «κουτάκια διαχωρισμού». Διότι υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης και σύγκρουσης, ένας από τους λίγους κλάδους, που έχουν ανοδική πορεία, είναι αυτός της ασφάλειας. Αν και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν «ανάχωμα», στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών, πολλές είναι αυτές, που βρίσκουν τον δρόμο της επαγγελματικής προόδου, παρά τις διαχρονικές προκαταλήψεις εις βάρος τους, που ιστορικά αφαιρούσαν μια τέτοια δυνατότητα.

Καιρός λοιπόν, για επαναδιατάξεις και «Reengineering», στο Security, στη χώρα μας. Με ορθολογική αξιοποίηση της γυναίκας, που μπορεί να αποδώσει τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με άνδρες συναδέλφους. Ως «Security Managers της 1ης Γραμμής». Αφού, όπως αναφέραμε τα δύο φύλα μπορούν να συνεργαστούν με σύντονη προσπάθεια, στο χώρο εργασίας τους και ιδίως στα θέματα στατικής φύλαξης, αν αποδεχτούν αμοιβαία τα χαρακτηριστικά της φύσης τους. Και εδώ μπαίνει το καθήκον των ΙΕΠΥΑ και των Τμημάτων «In House Security», για κοινή εκπαίδευση με θέμα την ανάδυση, των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των φύλων και τον τρόπο, που αυτά θα συνδυασθούν με αρμονία στην εκτέλεση έργου ασφαλείας, χωρίς σκοπιμότητες και εγωισμούς. Για να είναι ο καθένας και από τα δύο φύλα, «Libens et Potens».

Βιβλιογραφία και πηγές (ενδεικτικά)
1. BENNY, Daniel «Access Control Points».
2. ΓΑΡΔΙΚΑΣ Κων/νος, «Εγκληματολογία», εκδ. ΤΖΑΚΑ, Αθήνα.
3. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Γερ. «Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις». Νομική Βιβλιοθήκη , Αθήνα, 2009.
4. ΜΑΓΓΑΝΑΣ Αντώνης. Μελέτες . τ.3/2001 «Ποινική Δικαιοσύνη», εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Οι επιστημονικές έρευνες του Καθηγητή Maurice CUSSON, (ΗΠΑ), van OUTRIVE, (Βέλγιο), Fabien DEGALLIER, (Κεμπέκ Καναδά),Frederick OCQUETEAU και Marie POLTIER,(Γαλλία), Tim PRENZLER, (Αυστραλία) .
5. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Ιωάννης . Σημειώσεις Πανεπιστημιακών Παραδόσεων. ΕΚΠΑ , Αθήνα.
6. Περιοδικό «Λιμενική Ρότα».
7. PURPURA Ph. – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων «Security. Το βασικό βοήθημα των Στελεχών Εγγύτατης Ασφάλειας και των Ιδιωτικών Ερευνητών». Εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα, 2005.
8. Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001
9. Ν.2518/97 και Ν. 3707/08
10. www.astynomia.gr
11. Ιστοσελίδα, Υ.Ε.Ν.

Ευχαριστίες
Ευγνώμονες, στον πνευματικό μου πατέρα, δάσκαλο και μέντορά μου, Κο Σπύρο Κυριακάκη, για τη βοήθεια, τις συμβουλές του και την επίβλεψή του, στην ολοκλήρωση, της παρούσας μελέτης.

* Ουρανία Τσιχλάκη
Απόφοιτος Κατεύθυνσης πλοιάρχων, στέλεχος διοίκησης /τομέας ναυτιλίας, με εμπειρία ως πλήρωμα, πιστοποιημένη στον ISPS code και σε θέματα Security πλοίου, (ΚΕΣΕΝ), πιστοποιημένη ως προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένη, στον κλάδο από το καλοκαίρι του 2014. Έχει κάνει πολλές και αλληλεπικαλυπτόμενες εκπαιδεύσεις ενώ τώρα σπουδάζει «Στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών», στο πρωτοπόρο για τα θέματα αυτά, Δημόσιο ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου. Η σημερινή, είναι η τρίτη της, δημοσίευση. Οι άλλες δύο, αφορούσαν στη ναυτιλία και στο ταξίδι επιβατηγού πλοίου, με το πλήρωμα « δίπλα», στον επιβάτη.

COMMENTS

SGFACILITIES

SGELECTRONICS

Όνομα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ,39,ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,41,ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,23,ΕΘΝΙΚΗ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ,20,ΕΙΔΙΚΕΣ_ΔΥΝΑΜΕΙΣ,2,ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,77,ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,82,ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,22,ΙΕΠΥΑ,46,ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ,7,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,45,ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,4,ΧΑΚΕΡ,17,
ltr
item
SAFEGUARDNEWS: H γυναικεία συμβολή στην ασφάλεια. Έτοιμη και Ικανή
H γυναικεία συμβολή στην ασφάλεια. Έτοιμη και Ικανή
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIG5I1w_YIuFzHz0z8vM2xhu-FTI7HhXkRoWwlAus7rYJpnmWF8zGrGW-Jp97C1oCjNdSmVfwlYx3mL5AVZ9gg4IiONS40YQs433hbHTSMY9VBLcLCH6Y8qDAgMV62mv1ctcmd-fU1nqO-/s640/main_1472190537_5002103.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIG5I1w_YIuFzHz0z8vM2xhu-FTI7HhXkRoWwlAus7rYJpnmWF8zGrGW-Jp97C1oCjNdSmVfwlYx3mL5AVZ9gg4IiONS40YQs433hbHTSMY9VBLcLCH6Y8qDAgMV62mv1ctcmd-fU1nqO-/s72-c/main_1472190537_5002103.jpg
SAFEGUARDNEWS
https://www.safeguardnews.gr/2016/08/h.html
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/2016/08/h.html
true
1103217350549690572
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy