Αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες περιμετρικής ασφάλειας

Τη μεγάλη ζήτηση για τεχνολογίες και προϊόντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας συνόρων, καθώς και περιμετρικής...Τη μεγάλη ζήτηση για τεχνολογίες και προϊόντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας συνόρων, καθώς και περιμετρικής προστασίας, πιστοποίησε η πρόσφατη διεθνής έκθεση ασφαλείας IFSEC που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου. 

Στην αγορά διατίθενται μια μεγάλη γκάμα από τεχνολογίες ανίχνευσης και εντοπισμού ατόμων ή οχημάτων που διαπερνούν τα προστατευόμενα περιμετρικά όρια κτιριακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια ενιαία βέλτιστη λύση για όλες τις εφαρμογές ασφαλείας, και κάθε τεχνολογία έχει τη δική της θέση στην αγορά, η οποία καθορίζεται κυρίως από το χώρο και την τοποθεσία φύλαξης, καθώς και από τον οργανισμό ή την επιχείρηση που καλείται να προστατεύσει. 

Πέντε παράγοντες

Πέντε σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της τεχνολογίας, όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός συστήματος περιμετρικής φύλαξης: ο κίνδυνος, η τοποθεσία, η μορφολογία του εδάφους, η κατασκευή και τα υφιστάμενα πρότυπα.

Πρωτίστως, η τεχνολογία πρέπει να είναι ανάλογη τόσο με τον κίνδυνο για τον οποίο απαιτείται η λήψη μέτρων προστασίας, όσο και με την επιτήδευση και την ικανότητα του πιθανού δράστη/δραστών, αλλά και την πιθανή μέθοδο διείσδυσής του/τους. Η επιλεγόμενη τεχνολογία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη γεωγραφική θέση, τον περιβάλλοντα χώρο, το κλίμα (ανάλογα με το αν είναι βροχερό, ξηρό κλπ), το έδαφος και την τοπογραφία (λοφώδης, βαλτώδης, επίπεδη κ.ά.).

Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλη για την δομή πάνω στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Τέλος, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα ισχύοντα εθνικά ή τοπικά πρότυπα ή τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες. Επίσης, ανάλογα με τον υπό φύλαξη οργανισμό ή επιχείρηση ή τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση συμπληρωματικών τεχνολογιών προκειμένου είτε να αυξηθεί το ποσοστό ανίχνευσης (άρα και το ποσοστό ασφάλειας), είτε να μειωθεί η ενόχληση και τα ποσοστά ψευδών συναγερμών.

Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου

Εξίσου σημαντικό με την τεχνολογία περιμετρικής ασφάλειας είναι και η καλή συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του φυλασσόμενου κτιρίου. Η διατήρηση των διαφόρων κατασκευών ή δομών περιμετρικά του κτιρίου σε καλή κατάσταση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ορατότητα και η αποτελεσματική επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου. Το έδαφος θα πρέπει να είναι καθαρό, οι θάμνοι κομμένοι και περιορισμένοι στο κατάλληλο μέγεθος, και κάθε είδος απορρίμματα να είναι απομακρυσμένα από το χώρο γύρω από τους αισθητήρες των οργάνων επιτήρησης. 

Όπου απαιτείται υψηλό αλλά διακριτό επίπεδο ασφάλειας - όπως είναι για παράδειγμα τα υψηλής σπουδαιότητας εθνικά μνημεία ή κτίρια - ή όπου δεν υπάρχει κάποιο φυσικό περιμετρικό εμπόδιο και η ευρύτερη περιοχή είναι «ανοιχτή», άρα και πιο εύκολα προσπελάσιμη, μπορεί να γίνει χρήση ενός υπόγειου συστήματος καλωδίων. 

Ανάλογα με το τι θέλουμε να ανιχνεύσουμε, τη μέθοδο της επίθεσης, το γεωγραφικό τόπο και τη σύσταση του εδάφους χρειάζεται να εξετάσουμε και τον πιο κατάλληλο τύπο καλωδίων που μπορούμε να θάψουμε και να υπογειοποιήσουμε κατάλληλα. 

Όπου υπάρχει ήδη κατάλληλη περίφραξη, ένα καλώδιο-αισθητήρας μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας πάνω στο φράχτη χρησιμοποιώντας ανθεκτικούς στη UV ακτινοβολία συνδετήρες. Ο τύπος του αισθητήρα είτε ανιχνεύει τις δονήσεις και χρησιμοποιεί την προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος σκαρφαλώνει, κόβει ή «σηκώνει» την περίφραξη, είτε χρησιμοποιεί μικροφωνικό καλώδιο. 

Εναλλακτικά, αν δεν υφίσταται εμπόδιο, αλλά υπάρχει κάποιας μορφής φυσικός φραγμός, είναι κατάλληλη η χρήση ακόμα και ενός τεντωμένου συστήματος καλωδίων.

D-TECT Inovonics 

Μια από τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην IFSEC ήταν ο ασύρματος ανιχνευτής D-TECT Inovonics από την εταιρεία GJD.

Ο D-Τect Inovonics χρησιμοποιεί έναν quad pyro ανιχνευτή, όπου και οι δύο αισθητήρες πρέπει να ενεργοποιηθούν για να προκαλέσουν τον ανιχνευτή να σηματοδοτήσει το συναγερμό, εξασφαλίζοντας ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση παρουσίας. Οι προγραμματιζόμενες επιλογές περιλαμβάνουν ένα μεταβλητό αριθμό παλμών και μια επιλογή ανίχνευσης σε απόσταση που κυμαίνεται έως 40 μέτρα..

Ο αισθητήρας κλίσης δύο αξόνων επιτρέπει ανιχνεύσεις πανοραμικές 180ο και 90ο, και αυτό αυξάνει την ταχύτητα της εξωτερικής εγκατάστασης και παρέχει ακριβή στόχευση του ανιχνευόμενου ατόμου ή αντικειμένου.

Ένας ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ακριβείας ανιχνεύει μία προκαθορισμένη ποσότητα εκτροπής στο καλώδιο ώστε να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Σαφώς, η τοπογραφία πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και η σύνθεση του εδάφους, κατά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, για την πρόληψη όρυξης ή συρσίματος του ύποπτου ατόμου κάτω από το φράχτη.

Υπέρυθροι αισθητήρες

Για μεσαίου μεγέθους εφαρμογές, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση ενεργών υπέρυθρων αισθητήρων (δοκοί) ή διπλούς αισθητήρες, οι οποίοι είναι πολύ οικονομικότεροι από τα υπόγεια καλώδια και τις λύσεις που βασίζονται στην κατασκευή περιφράξεων. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα απαιτούν οπτική επαφή και μπορεί να είναι επιρρεπή σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε αντικείμενα που μεταφέρονται με τον αέρα.

Για χρήση σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου, οι εξωτερικοί παθητικοί υπέρυθροι ανιχνευτές ή αισθητήρες μικροκυμάτων, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για προστασία εξωτερικών χώρων ή ως συμπληρωματική λειτουργία μαζί με άλλες μεθόδους ανίχνευσης, μπορεί να αποδειχθούν μια οικονομικώς αποδοτική λύση για χαμηλού επιπέδου, απλές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αν και είναι φθηνοί και εύκολοι στην εγκατάσταση, είναι επιρρεπείς σε ψευδείς συναγερμούς και σχετικά εύκολο να εξουδετερωθούν.

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ανίχνευσης περιμέτρου είναι ο ηλεκτρικός φράκτης, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια την παραβίασή του. Η κύρια ανησυχία εδώ είναι ο κίνδυνος ατυχήματος μέσω ηλεκτροπληξίας αθώων ανθρώπων. Αυτό το πρόβλημα έχει καταστήσει πιο περιορισμένη τη χρήση του κυρίως στα υψηλότερα τμήματα τοίχων ή πίσω από ένα πρώτο φυσικό εμπόδιο σε μια ελεγχόμενη περίμετρο. 

Πάντως τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο δημοφιλής γίνεται η χρήση των θερμικών καμερών. Αυτές οι συσκευές δεν επηρεάζονται από τις ακραίες καιρικές επιδράσεις και καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, μπορούν να ενσωματώνουν είτε analytics ή να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες συσκευές.

Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν προσεκτικά η απειλή, η δομή, το έδαφος και η τοποθεσία του υπό προστασία κτιρίου ή υποδομής, αλλά και να προηγηθεί ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας των κατασκευαστών λύσεων περιμετρικής προστασίας για να διακριβωθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση ή ο κατάλληλος συνδυασμός τεχνολογιών για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, συνυπολογίζοντας βέβαια και την οικονομική παράμετρο. 

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ

COMMENTS

SGFACILITIES

SGELECTRONICS

Όνομα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ,39,ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,41,ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,23,ΕΘΝΙΚΗ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ,20,ΕΙΔΙΚΕΣ_ΔΥΝΑΜΕΙΣ,2,ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,77,ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,82,ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,22,ΙΕΠΥΑ,46,ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ,7,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,45,ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,4,ΧΑΚΕΡ,17,
ltr
item
SAFEGUARDNEWS: Αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες περιμετρικής ασφάλειας
Αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες περιμετρικής ασφάλειας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_UbKDo-4FN5HPnK21flz1BpoVuDATWSUt6pq6EGZNPr01rJiVcAM8oRK6O5YpsnjYGOVd12QvoczehZ40N4hTuRnVEaD1AaewfnTG_wjFg3qpB5YqBK44-eBgalbA1yoAXK9SRWj2fPo/s640/c4fecaa262b98f9bb0866d705f15b717_S.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_UbKDo-4FN5HPnK21flz1BpoVuDATWSUt6pq6EGZNPr01rJiVcAM8oRK6O5YpsnjYGOVd12QvoczehZ40N4hTuRnVEaD1AaewfnTG_wjFg3qpB5YqBK44-eBgalbA1yoAXK9SRWj2fPo/s72-c/c4fecaa262b98f9bb0866d705f15b717_S.jpg
SAFEGUARDNEWS
https://www.safeguardnews.gr/2016/11/blog-post_14.html
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/2016/11/blog-post_14.html
true
1103217350549690572
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy